Composició dels grups polítics municipals

MÉS-APIB

 • Caterina Mas Bennasar
 • Rafel Pastor Balle
 • Pere Josep Bauza Ferrer
 • Ana Maria Nuñez Jimenez
 • Llorenç Bover Nicolau

PP

 • Marti Sansaloni Oliver
 • Miguel Santandreu Bestard
 • Juan Amengual Ferrer
 • Bartolome Martorell Alzamora
 • Lluis Grimalt Gual

EL PI

 • Salvador Femenias Riera

2016 Ajuntament de Petra. Reservados todos los derechos

 • Ajuntament de Petra
 • CIF: P0704100G
 • Adresse: Font, 1. 07520
 • Telefon: (+34)971 830000
 • Fax: (+34)971830262
 • UTM 31N ETRS89:
  509627, 4384898 m