Sr. Biel Alomar Bauzà
Regidor
 Telèfon: 971-830000
 Telèfon: 971-830000
 C/ Font, 1 (Escoles Velles) - 07520
   Petra (Petra)
Cercador de persones
Unitat
Càrrec
Nom
 5 registres per pàgina
 10 registres per pàgina

2016 Ajuntament de Petra. Reservats tots els drets CSS XHTML WAI

  • Ajuntament de Petra
  • CIF: P0704100G
  • Adreça: Font, 1. 07520
  • Telèfon: (+34)971 830000
  • Fax: (+34) 971830262
  • Coordenades UTM 31N ETRS89:
    509627, 4384898 m