Cercador de persones
Unitat
Càrrec
Nom
 5 registres per pàgina
 10 registres per pàgina
(S'han trobat 4 persones coincidents amb la seva cerca)

2016 Ajuntament de Petra. Reservats tots els drets CSS XHTML WAI

  • Ajuntament de Petra
  • CIF: P0704100G
  • Adreça: Font, 1. 07520
  • Telèfon: (+34)971 830000
  • Fax: (+34) 971830262
  • Coordenades UTM 31N ETRS89:
    509627, 4384898 m