Grup Municipal PSM
 Ajuntament de Petra
C/ Font, 1 (Escoles Velles)
07520 Petra
(Petra)
 Contacte
Telèfon: 971-830000
 Responsable de l'àrea
Sr. Sebastià Reixac Genovart
Regidor

2016 Ajuntament de Petra. Reservats tots els drets CSS XHTML WAI

  • Ajuntament de Petra
  • CIF: P0704100G
  • Adreça: Font, 1. 07520
  • Telèfon: (+34)971 830000
  • Fax: (+34) 971830262
  • Coordenades UTM 31N ETRS89:
    509627, 4384898 m