Ajudes/subvencions

En aquesta pàgina podreu trobar informació setmanal sobre les convocatòries d’ajudes econòmiques i/o subvencions que el Govern Balear i el Consell Insular de Mallorca publiquen al BOIB (Butlletí Oficial de les Illes Balears).

Hi trobareu una classificació segons el/els beneficiari/s a qui son adreçades dites ajudes: “Agrupacions de persones físiques o jurídiques”, “Ciutadans/ciutadanes”, i/o “Empreses/Entitats/ Titulars d'explotacions”.

Per més informació podeu adreçar-vos de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores a Maria Elisabet Coll, Agent de Desenvolupament Local de l' Ajuntamment de Petra, o per correu electrònic a la següent adreça: adl@ajpetra.net.


Rebeu una cordial salutació,
Ajuntament de Petra
La normativa completa reguladora d'aquestes subvencions es publica als Butlletins Oficials corresponents, única font jurídicament vàlida de les convocatòries i actes administratius que s'hi deriven.

2016 Ajuntament de Petra. Reservats tots els drets CSS XHTML WAI

  • Ajuntament de Petra
  • CIF: P0704100G
  • Adreça: Font, 1. 07520
  • Telèfon: (+34)971 830000
  • Fax: (+34) 971830262
  • Coordenades UTM 31N ETRS89:
    509627, 4384898 m